Lilypie Angel and Memorial tickers

Lilypie Angel and Memorial tickers

..dEwa dEWi KaYangAn..

Sunday, September 19, 2010

sangorul saranghan ino

mallo hal sun opsotijman cho-um bodon kudae-buton-gabwa
nae-gero wa narul tachige hal koldu nan a-ra
nomu manhi nullajido sollejido apujido malgo
kakkumshigun chirohadamyo tu junghamun sarang
pyongbom-hae-do guronsarang hago shi-peun nae man ani
morun chokhanun ni-ga misowo kuman dugado shipjiman
no-obshinun and wenun-gol nojuchado algi ttae-mune
noyege pudamjugin shipjiman
chigumdo nigyote isso sulpuge na
non darun marul har-yohunde
saranghanda manjo marurhamyon
nonun otton pyujong ji-umji nomu kungkumhae
pyongbom-hae-do gorunsarang hogo shi-peun nae mamani
morunchokhanun ni-ga mowoso kuman dugodo shipjiman
no-obshinun andwenun-gol nojuchado algi ttae-mune
noyege pudamjugin shipjiman
chigumdo nigyote isso
mallo hal su innun sarang kuraeyaman nae mam ani
moruncho-khanun niga miwoso kumandogodo shipjiman
no-obshinun andwenun-gol nojuchado algi ttae-mune
noyege pudamjugin shipjiman
chigumdo nigyote isso sulpage na

No comments:

Post a Comment